Ομόνοιας 117, Καβάλα 653 02 +30 2510 839667 info@kavala-kickit.gr
Image
H θεματολογία της υποστήριξης και εκπαίδευσης προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο ωριμότητας των επιχειρηματικών σχημάτων και εστιάζει σε θέματα όπως:

• Μεθοδολογία«Lean Startup»και«Lean Enterprise».
• Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (businessmodelcanvas).
• Ανάπτυξηπρωτοτύπων (mockup and prototyping).
• Δοκιμές και εμπειρία χρήση (usability testing και user experience).
• Επωνυμίακαιεπικοινωνία (branding).
• Ανάπτυξη και διαχείριση ομάδας.
• Έρευνα αγοράς.
• Επιχειρησιακός σχεδιασμός (επιχειρηματική στρατηγική, επιχειρηματικό σχέδιο, κ.α.).
• Βασικές αρχές επιχειρηματικής λειτουργίας (ενέργειες βάσει της κατάστασης της επιχείρησης, χρηματοδοτικά εργαλεία, κλπ.).
• Οργάνωση επιχείρησης (γενική διεύθυνση, ανθρώπινοι πόροι, χρηματοοικονομική διαχείριση, μάρκετινγκ, πωλήσεις, κ.α.).
• Διαχείριση καινοτομίας.
Στο πλαίσιο της εξειδικευμένης εκπαίδευσης θα προσεγγιστούν οι παρακάτω θεματικές πάντα βάσει των αναγκών των ωφελούμενων:

• Κοινωνικά μέσα δικτύωσης και μάρκετινγκ (social media and marketing).
• Σύγχρονα και εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία (crowdfunding, venture capital, κ.α.).
• Εξαγωγές.
• Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (businessplan).
• Ενδυνάμωση της επιστημονικής γνώσης με τις απαιτούμενες επιχειρησιακές δεξιότητες.
• Διαχείριση δημιουργικών brands (διοίκηση, οικονομική διαχείριση, μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, κλπ.).
• Εφαρμοσμένο εργαστήριο (workshop).
• Έναρξη δραστηριότητας – εντοπισμός χρηματοδότησης – πλάνο δράσης.
• Προϋπολογισμός και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεδομένων.
Image

Δημόσια Χρηματοδότηση


Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Επικοινωνία

Παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Ομόνοιας 117, Καβάλα 65403

Τηλέφωνο

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγραφτείτε στο ενημερωτικό δελτίο για νέα και ανακοινώσεις.