Ομόνοιας 117, Καβάλα 653 02 +30 2510 839667 info@kavala-kickit.gr
Επιμελητήριο Καβάλας – Δομή Στήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Kick-iT»: Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, εφεξής «το Επιμελητήριο» στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» διαμόρφωσε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, πολιτική προστασίας, ώστε να εγγυηθεί την τήρηση του νέου θεσμικού πλαισίου και την δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την κείμενη νομοθεσία από τα υποκείμενα των δεδομένων.
 
Η πολιτική προστασίας, πέραν των εσωτερικών διαδικασιών, αφορά στα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με το Επιμελητήριο, κύρια δε τα υποκείμενα, που είτε τα ίδια είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων διαθέτουν την ιδιότητα μέλους στο Επιμελητήριο.
 
Το Επιμελητήριο εγγυάται την προστασία και τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί του, καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις του. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της Ε.Ε. για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ)], το Επιμελητήριο κοινοποιεί την παρούσα νόμιμη, εύλογη και διαφανή πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με σκοπό να παρέχει ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγει, τον τρόπο χρήσης τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση τους τα συναλλασσόμενα με αυτό φυσικά πρόσωπα, όταν επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις ή/και την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και έχει εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία ανήκουν στο Επιμελητήριο και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτού.
 
Επεξεργασία
 
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρο 4 ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία αφορά σε προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε γνώση του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου προβλεπόμενων δραστηριοτήτων του και της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του. Το Επιμελητήριο λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφαλή τήρησή τους και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα σε κάθε στάδιο των διαδικασιών επεξεργασίας.
 
Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 
Όταν το Επιμελητήριο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζει ώστε:
 
 • Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
 • Να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για καθορισμένους, ρητούς, και νόμιμους σκοπούς.
 • Να μην κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί μόνο τα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό της γνωστοποίησης, ενώ λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων προτού προβεί σε αυτήν.
 • Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
 • Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
 • Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ότι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:
  • για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου.
  • για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Επιμελητηρίου.
  • για λόγους δημόσιου συμφέροντος.
  • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή για στατιστικούς σκοπούς, αφού ληφθούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδωνυμοποίησης τους, και μόνον εφόσον οι σκοποί αυτοί δεν μπορούν εξυπηρετηθούν μέσω της ανωνυμοποίησης των δεδομένων.
  • για τη θεμελίωση, άσκηση, ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 
Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων
 
Το Επιμελητήριο, δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των εργαζομένων του, όσο και των συμμετεχόντων ομάδων, καθώς και των εν γένει συνεργατών του, αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσεται στο πλαίσιο των θεσμικών του αρμοδιοτήτων. Τα πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι τα μέλη του, εξωτερικοί συνεργάτες, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, νόμιμοι ή άλλοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, καθώς και οι υπάλληλοι ή τρίτοι ενδιαφερόμενοι, αλλά και εν γένει συνεργάτες αυτών με τους οποίους το Επιμελητήριο συναλλάσσεται.
 
Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγονται άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, η διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός δελτίου ταυτότητας (ΑΔΤ), αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή/και στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών τραπέζης, στοιχεία που αφορούν στην υγεία, στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου, στην προϋπηρεσία του, δεδομένα που αφορούν παροχές του Επιμελητηρίου προς τρίτους, κ.α. Επίσης, είναι πιθανόν τα δεδομένα αυτά να μην ανήκουν πάντοτε σε άμεσα συναλλασσόμενους με το Επιμελητήριο αλλά και σε τρίτους.
 
Ανά περίσταση, το Επιμελητήριο μπορεί να επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όσο και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων.
 
Το Επιμελητήριο χρησιμοποιεί πολλαπλά φυσικά ή/και ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας για τη συλλογή των απαιτούμενων και αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά μπορεί να συνίστανται σε έγγραφα, τα οποία χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ή/και σε ψηφιακά έντυπα και φόρμες, τα οποία διατίθενται μέσω του διαδικτύου, καθώς και σε έγγραφα τα οποία ενδέχεται να συμπληρώνονται ενώπιον τρίτων, οι οποίοι συναλλάσσονται ή συνεργάζονται με το Επιμελητήριο. Επίσης, το Επιμελητήριο ενδέχεται να κάνει χρήση ερωτηματολογίων ή/και να διεξάγει έρευνες, σύμφωνα και με την κείμενη επιμελητηριακή νομοθεσία, προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω δημογραφικά στοιχεία ή άλλες ειδικότερες πληροφορίες για τα μέλη του, τους συνεργάτες του ή/και τρίτους ενδιαφερόμενους-συναλλασσόμενους.
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων και διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, είτε στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου, είτε σε εγκαταστάσεις τρίτου συνεργαζόμενου με το Επιμελητήριο, το Επιμελητήριο ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες των συμμετεχόντων φυσικών προσώπων (μελών/χρηστών ή μη), οι οποίες μπορεί να κοινοποιηθούν περαιτέρω (π.χ. σε συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ή σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών). Ωστόσο, το Επιμελητήριο θα παρέχει πάντοτε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αρνηθούν κάθε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, υπό τον όρο ότι δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
 
Τέλος, δεδομένου του ειδικότερου επαγγελματικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται κάποιο φυσικό πρόσωπο (μέλος ή μη), το Επιμελητηρίου ενδέχεται, να συλλέξει πληροφορίες για αυτό από διάφορους τρίτους (π.χ. συνεργαζόμενα επαγγελματικά σωματεία και λοιποί συνεργάτες), στους οποίους έχει παρασχεθεί προηγούμενη συγκατάθεση του μέλους, εφόσον απαιτείται.
 
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 
Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι απαραίτητα για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους. Τα δεδομένα που τηρούνται πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή, με μέριμνα του υποκειμένου, και επικαιροποιούνται με επιμέλεια των ίδιων των μελών, που ενημερώνουν για κάθε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης. Για την τήρηση της ιδιότητας μέλους, το Επιμελητήριο συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, τόπο έδρας ή κατοικίας, διεύθυνση αλληλογραφίας, επαγγελματικά στοιχεία δραστηριότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Το Επιμελητήριο δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δε συλλέγει γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή. Ακόμη, συλλέγονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία, προκειμένου να δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες καταβολής μισθού, ασφαλιστικών εισφορών και επιδομάτων. Ακόμη τηρούνται δεδομένα υγείας των υπαλλήλων, προκειμένου να τους παρέχεται, όταν απαιτείται αναρρωτική άδεια και ειδικά επιδόματα, αν προβλέπεται.
 
Γιατί γίνεται η επεξεργασία Δεδομένων;
 
Το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα δεδομένα προκειμένου:
 
 • Να εξετασθεί εάν πληρούνται οι προθέσεις για την ένταξη στα προγράμματα του Επιμελητηρίου.
 • Να ενημερώνει για πάσης φύσεως δράσεις συναφείς με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας όπως εκθέσεις, μελέτες, οικονομικά νέα, προγράμματα κατάρτισης, επενδυτικά προγράμματα.
 • Να συμμετέχει και να ενημερώνει για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Επιμελητήριο στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων.
 
Το Επιμελητήριο διαβιβάζει τα δεδομένα, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, στο πλαίσιο της δικτύωσης και ενίσχυσης της δραστηριότητας των χρηστών. Τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεση, με την επιφύλαξη της συρροής εκ του νόμου προβλεπόμενης δραστηριότητας.
 
Πρόσβαση Δεδομένων
 
 • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου.
 • Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και όσοι κάνουν πλοήγηση στη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, όπου τα δεδομένα αυτά διατηρούνται, στο πλαίσιο της πλήρωσης του σκοπού δικτύωσης και προώθησης των μελών/χρηστών του Επιμελητηρίου.
 • Πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες δραστηριότητας και επικοινωνίας έχουν και οι αιτούντες στο Επιμελητήριο συναφή στοιχεία για την ανάπτυξη της δικτύωσης και της επιχειρηματικής δράσης.
 
Ανεπιφύλακτα διατηρείται το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή των μελών/χρηστών, με τη διαδικασία που ορίζεται παρακάτω.
 
Διαβίβαση σε Τρίτους
 
Είναι πιθανόν το Επιμελητήριο να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, ιδίως επειδή αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση του ή εναλλακτικά σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, οφείλει να ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων προτού προβούν στην εν λόγω διαβίβαση. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το Επιμελητήριο οφείλει να ελέγχει εάν:
 
 • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
 • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.
 
Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και το Επιμελητήριο δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο Κανονισμός (λ.χ. ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και ενημέρωση του αναφορικά με τους κινδύνους που ενέχει η διαβίβαση, η διαβίβαση είναι απαραίτητη για εκτέλεση σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου, υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, είναι αναγκαία για στήριξη νομικών αξιώσεων και ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων κ.ο.κ.).
 
Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι γενικές αρχές βάσει των οποίων το Επιμελητήριο συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, ο θεσμικός ρόλος και οι αρμοδιότητες του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, ζητήματα εκτίμησης αντικτύπου, αλλά και υποχρεώσεων σε περίπτωση συμβάντος παραβίασης δεδομένων.
 
Δικαιώματα
 
Το Επιμελητήριο φροντίζει, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:
 
 • Το Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
 • Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
 • Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
 • Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 • Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
 • Το Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων
 • Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο εφαρμόζει συγκριμένη διαδικασία ανταπόκρισης στα αιτήματα που υποβάλλονται από τα υποκείμενα των δεδομένων.
 
Το Επιμελητήριο οφείλει να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τα ανωτέρω δικαιώματά τους και να διευκολύνει την άσκησή τους. Συγκεκριμένα, οφείλει να τα ενημερώνει για τη διαδικασία που μπορούν να ακολουθήσουν προκειμένου να ασκήσουν αυτά, ήτοι να προσδιορίσουν τα στοιχεία που οφείλουν να αναφέρουν στην αίτησή τους, το πρόσωπο στο οποίο θα την απευθύνουν, την προθεσμία εντός της οποίας θα ενημερωθούν για την έκβαση του αιτήματός τους, καθώς και τη δυνατότητα να προσφύγουν στην εποπτική αρχή.
 
Το Επιμελητήριο μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλο η εν μέρει σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ.
 
Το Επιμελητήριο παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για τις πράξεις επεξεργασίας κατόπιν του σχετικού αιτήματος που του υποβλήθηκε εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του υποκειμένου. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό. Εάν το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του, το Επιμελητήριο μπορεί να εξαρτήσει την ικανοποίηση του από την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα.
 
Σε περίπτωση που το Επιμελητήριο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελών την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων θεωρεί ότι το Επιμελητήριο δεν τηρεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή την άσκηση των δικαιωμάτων του, μπορεί να αποταθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή, ακόμα και να υποβάλει καταγγελία, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Στην Ελλάδα, η αρμόδια εποπτική αρχή για ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα http://www.dpa.gr/.
 
Άσκηση δικαιωμάτων
 
Κάθε αίτημά, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης συγκατάθεσης, μπορεί να αποσταλεί εγγράφως προς το Επιμελητήριο είτε σε έντυπη μορφή αποστέλλοντας στη διεύθυνση Ομόνοιας 50, Καβάλα, 65302, είτε αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@chamberofkavala.gr ή στο info@kavala-kickit.gr.
 
Σε περίπτωση που το Επιμελητήριο καθυστερεί ή αρνείται αναιτιολόγητα ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων, οι αιτούντες μπορούν να απευθυνθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή με βάση τον ΓΚΠΔ και αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις προσφυγές, εφόσον έχει προηγηθεί με άκαρπη επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δημόσια Χρηματοδότηση


Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Επικοινωνία

Παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Ομόνοιας 117, Καβάλα 65403

Τηλέφωνο

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγραφτείτε στο ενημερωτικό δελτίο για νέα και ανακοινώσεις.