Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το έργο της Δομής Kick-iT ξεκινάει με την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Επιταχυντή Kick-iT Accelerator που απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με στόχο να βοηθήσει και να υποστηρίξει τις ομάδες στην ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών τους. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλοι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα με την στήριξη της Δομής, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρώτο πρόγραμμα επιτάχυνσης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι είτε άνεργος, εργαζόμενος ή αυτό-απασχολούμενος στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, που επιθυμεί να αναπτύξει μία επιχειρηματική ιδέα με την στήριξη της Δομής.


Image
Image

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Kick-iT Accelerator θα ολοκληρωθεί μέσα από δύο κύκλους επιτάχυνσης εντός δύο ετών και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:
  • εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
  • καθοδήγηση,
  • δράσεις δικτύωσης,
  • νομική και λογιστική υποστήριξη,
  • εύρεση καναλιών χρηματοδότησης,
  • και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου.
 
Αναμενόμενα οφέλη:
Κατά αυτόν τον τρόπο, η Δομή Kick-iT φιλοδοξεί:
  • να καλλιεργήσει σύγχρονη επιχειρηματική κουλτούρα και εξειδικευμένες γνώσεις,
  • να ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ όλων εμπλεκόμενων στην τριπλή έλικα,
  • να συμβάλλει σε μία ευρύτερη θετική οικονομική αλλαγή
  • και να αναπτύξει πτυχές σημαντικών τομέων της οικονομίας όπως είναι ο πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία.
Image
Image
Image
Image