Η Δομή

H Kick-iT αποτελεί μια δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε έναν από τους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Καβάλας, αυτού της Πολιτιστικής και της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Η Δομή αντλεί το πλαίσιο, τις προδιαγραφές, τις διαδικασίες και τους στόχους-αρμοδιότητές του από τις συναφείς δομές και υπηρεσίες που έχουν συσταθεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο γύρω από την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες που επιβάλλεται να αναληφθούν για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη της περιοχής, καθώς η στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας αποτελεί τη βάση για την αναγέννηση της οικονομίας.
 
Όραμα της Δομής Kick-iT είναι να επιχειρήσει μια θετική αναδιοργανωτική παρέμβαση στην επιχειρηματικότητα, καθώς φιλοδοξεί να εισάγει στην εργαλειοθήκη των επιχειρήσεων νέους τρόπους και διαδικασίες καινοτόμου επιχειρηματικότητας ώστε αυτές να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε υφιστάμενες και νέες αγορές, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη τους και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία.
 
Η Δομή Kick-iT στεγάζεται εντός του Επιμελητηρίου Καβάλας, στον τρίτο όροφο του κτηρίου επί της οδού Ομονοίας 177, σε ιδιαίτερα μελετημένο και λειτουργικό χώρο, κάλυψης 105τ.μ., και είναι εξοπλισμένη με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την υποστήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.
 
 

Ενδεικτικά, η Δομή Kick-iT θέτει τους παρακάτω στόχους:
 
  • Οργάνωση της ήδη υφιστάμενης γνώσης (από προηγούμενες/τρέχουσες πρωτοβουλίες) γύρω από τους σκοπούς σύστασής της και στην αποτελεσματική μετάδοσή στους ενδιαφερόμενους.
  • Λειτουργία ως κόμβος διασύνδεσης ανάμεσα σε όλους τους συναφείς φορείς υποστήριξης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους τομείς της Πολιτιστικής και της Δημιουργικής Βιομηχανίας.
  • Ενσωμάτωση της κουλτούρας των ιδιωτικών πρωτοβουλιών ανάδειξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, business angels forums, κτλ.) στα μοντέλα των οργανισμών βάσης («anchor institutions»).
  • Θεσμοθέτηση ενός τύπου γρήγορων («fast-track») διαδικασιών ενισχυτικής παρέμβασης στην Πολιτιστική και Δημιουργική επιχειρηματικότητα.
  • Διασύνδεση όλων των σχετικών φορέων της τριπλής έλικας (δημόσιοι, ακαδημαϊκοί-ερευνητικοί, επιχειρηματικοί).