ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

Καβάλα, 30 /07/ 2021

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας έχει την τιμή και χαρά να σας ανακοινώσει την εκκίνηση λειτουργίας της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας «Kick-iT» στην πόλη της Καβάλας, που αποτελεί μία από τις πρώτες Περιφερειακές Δομές στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελληνική επικράτεια. Συνεχίζοντας την ενεργή του υποστήριξη σε καινοτόμα εγχειρήματα, στις ανάγκες, και στα προβλήματα των επιχειρήσεων της περιοχής, το Επιμελητήριο μέσω της Δομής σκοπεύει να ενισχύσει ολιστικά την επιχειρηματικότητα, την (αυτό)-απασχόληση, την έρευνα, την καινοτομία, τη δημιουργία νέων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Τι είναι η Δομή και τι προσφέρει;

Το έργο της Δομής Kick-iT ξεκινάει με την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Επιταχυντή Kick-iT Accelerator που απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με στόχο να βοηθήσει και να υποστηρίξει τις ομάδες στην ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών τους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα με τη στήριξη της Δομής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρώτο πρόγραμμα επιτάχυνσης.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Kick-iT Accelerator θα ολοκληρωθεί μέσα από δύο κύκλους επιτάχυνσης εντός δύο ετών και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Ενδεικτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθοδήγηση, δράσεις δικτύωσης, νομική και λογιστική υποστήριξη, εύρεση καναλιών χρηματοδότησης, και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Δομή Kick-iT φιλοδοξεί να αναπτύξει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, να καλλιεργήσει σύγχρονη επιχειρηματική κουλτούρα και εξειδικευμένες γνώσεις, να ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ όλων εμπλεκόμενων στην πενταπλή έλικα, να συμβάλλει σε μία ευρύτερη θετική οικονομική αλλαγή και να αναπτύξει θεμελιώδης τομείς της οικονομίας όπως είναι ο πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 

Πως δύναται να συνεισφέρουν οι τοπικοί φορείς;

Η συμβολή των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων είναι καταλυτική για την ευόδωση του οράματος και την επίτευξη των στόχων. Αν και η συνολική χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί, η συμμετοχή σας μπορεί να συμβάλει καταλυτικά. Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εξετάσετε τη συμμετοχή σας είναι:

  • Χορηγός εξόδων φιλοξενίας διακεκριμένων ομιλητών.
  • Συμμετοχή ως μέντορας στην αξιολόγηση των εταιρειών στα εργαστήρια (workshops).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kavala-kickit.gr ή απευθυνθείτε στο 2510 839 667.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας

Μάρκος Δέμπας