Ομόνοιας 117, Καβάλα 653 02 +30 2510 839667 info@kavala-kickit.gr

 

 

Καβάλα, 30 /07/ 2021

 

Το Επιμελητήριο Καβάλας έχει την τιμή και χαρά να σας ανακοινώσει την εκκίνηση λειτουργίας της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας «Kick-iT» στην πόλη της Καβάλας, που αποτελεί μία από τις πρώτες Περιφερειακές Δομές στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελληνική επικράτεια. Συνεχίζοντας την ενεργή του υποστήριξη σε καινοτόμα εγχειρήματα, στις ανάγκες, και στα προβλήματα των επιχειρήσεων της περιοχής, το Επιμελητήριο μέσω της Δομής σκοπεύει να ενισχύσει ολιστικά την επιχειρηματικότητα, την (αυτό)-απασχόληση, την έρευνα, την καινοτομία, τη δημιουργία νέων και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Τι είναι η Δομή και τι προσφέρει;

Το έργο της Δομής Kick-iT ξεκινάει με την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Επιταχυντή Kick-iT Accelerator που απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με στόχο να βοηθήσει και να υποστηρίξει τις ομάδες στην ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών τους. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διαθέσιμη, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα με τη στήριξη της Δομής και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρώτο πρόγραμμα επιτάχυνσης.

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Kick-iT Accelerator θα ολοκληρωθεί μέσα από δύο κύκλους επιτάχυνσης εντός δύο ετών και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Ενδεικτικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθοδήγηση, δράσεις δικτύωσης, νομική και λογιστική υποστήριξη, εύρεση καναλιών χρηματοδότησης, και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου. Κατά αυτόν τον τρόπο, η Δομή Kick-iT φιλοδοξεί να αναπτύξει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, να καλλιεργήσει σύγχρονη επιχειρηματική κουλτούρα και εξειδικευμένες γνώσεις, να ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ όλων εμπλεκόμενων στην πενταπλή έλικα, να συμβάλλει σε μία ευρύτερη θετική οικονομική αλλαγή και να αναπτύξει θεμελιώδης τομείς της οικονομίας όπως είναι ο πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 

Πως δύναται να συνεισφέρουν οι τοπικοί φορείς;

Η συμβολή των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων είναι καταλυτική για την ευόδωση του οράματος και την επίτευξη των στόχων. Αν και η συνολική χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί, η συμμετοχή σας μπορεί να συμβάλει καταλυτικά. Οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να εξετάσετε τη συμμετοχή σας είναι:

 • Χορηγός εξόδων φιλοξενίας διακεκριμένων ομιλητών.
 • Συμμετοχή ως μέντορας στην αξιολόγηση των εταιρειών στα εργαστήρια (workshops).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kavala-kickit.gr ή απευθυνθείτε στο 2510 839 667.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας

Μάρκος Δέμπας

 

 

 

Καβάλα, 30 /07/ 2021

 

Don’t you want to kick-start your dream? Start with Kick-iT!

  

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης Kick-iT Accelerator αναζητά φιλόδοξες και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες προερχόμενες από υφιστάμενες εταιρείες ή υποψήφιους επιχειρηματίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας με σκοπό την ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

 

Η Δομή Kick-iT καλεί όλους του ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρώτο πρόγραμμα επιτάχυνσης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να είναι είτε άνεργος, είτε εργαζόμενος, είτε αυτό-απασχολούμενος στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας, ο οποίος επιθυμεί να αναπτύξει μία επιχειρηματική ιδέα με τη στήριξη της Δομής.

 

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης της Δομής Kick-iT θα ολοκληρωθεί μέσα από δύο κύκλους επιτάχυνσης εντός δύο ετών και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες που θα υποστηριχθούν σε διακριτές μεταξύ τους διαδικασίες. Ενδεικτικά, θα παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθοδήγηση, δράσεις δικτύωσης, νομική και λογιστική υποστήριξη, εύρεση καναλιών χρηματοδότησης, και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου.

 

Κατά αυτόν τον τρόπο, η Δομή Kick-iT φιλοδοξεί να αναπτύξει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, να καλλιεργήσει σύγχρονη επιχειρηματική κουλτούρα και εξειδικευμένες γνώσεις, να ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων, να συμβάλλει σε μία ευρύτερη θετική οικονομική αλλαγή και να αναπτύξει θεμελιώδεις τομείς της οικονομίας όπως είναι ο πολιτισμός και η δημιουργική βιομηχανία.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kavala-kickit.gr ή απευθυνθείτε στο 2510 839 667.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας

Μάρκος Δέμπας

 

Καβάλα, 30 /07/ 2021

 

Kick-iT: Έναρξη του προγράμματος επιτάχυνσης επιχειρήσεων της Δομής Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας από το Επιμελητήριο Καβάλας

 

Η Δομή Στήριξης της Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Kick-iT» είναι ο νέος επιχειρηματικός επιταχυντής του Επιμελητηρίου Καβάλας με στόχο να βοηθήσει και να υποστηρίξει επιχειρηματικές ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην ανάπτυξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών ιδεών τους στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.

 

Χρονοδιάγραμμα

Η έναρξη του πρώτου κύκλου συμβουλευτικής θα ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δομής «Kick-iT» ανοίγει και θα  είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021, καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο πρώτο πρόγραμμα επιτάχυνσης.

 

Ωφελούμενοι

Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα με την υποστήριξη της Δομής στους τομείς του τουρισμού και της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας είτε είναι άνεργοι είτε εργαζόμενοι είτε αυτό-απασχολούμενοι.

 

Παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης

Ενδεικτικά, η Δομή Kick-iT παρέχει υπηρεσίες που αφορούν σε:

 • γενική και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας,
 • καθοδήγηση,
 • δράσεις δικτύωσης,
 • εύρεση καναλιών χρηματοδότησης,
 • και αξιολόγηση της συνολικής επιταχυνόμενης προόδου.

 

Αναμενόμενα οφέλη

 • Η συμβολή στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.
 • Η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας και ειδικών γνώσεων των ωφελουμένων.
 • Η ενθάρρυνση της συνεργασίας του συνόλου των φορέων της τετραπλούς έλικας της καινοτομίας.
 • Η ανάπτυξη του τομέα του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών. 

 

Χώρος

Η Δομή Kick-iT στεγάζεται στον τρίτο όροφο του κτηρίου επί της οδού Ομονοίας 117, σε έναν  ιδιαίτερα μελετημένο και λειτουργικό χώρο, κάλυψης 105τ.μ., και είναι εξοπλισμένη με όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για την υποστήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kavala-kickit.gr ή απευθυνθείτε στο 2510 839 667.

 

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Καβάλας – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Μάρκος Δέμπας

 

Δημόσια Χρηματοδότηση


Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Επικοινωνία

Παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Ομόνοιας 117, Καβάλα 65403

Τηλέφωνο

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγραφτείτε στο ενημερωτικό δελτίο για νέα και ανακοινώσεις.