Ομόνοιας 117, Καβάλα 653 02 +30 2510 839667 info@kavala-kickit.gr
Image

Εκπαιδευτικό Υλικό

Όλοι οι ωφελούμενοι που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, θα εγγράφονται στην ειδική πλατφόρμα και θα έχουν πρόσβαση (αφού προχωρήσουν σε login) στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική. Στην παρούσα ενότητα θα αναρτάται όλο το υλικό που θα χρειαστεί ο εκπαιδευόμενος για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής του ιδέας. Η πλατφόρμα θα είναι εμφανής και ενεργή μετά την έναρξη του κύκλου επιτάχυνσης.
0
Ωφελούμενοι ανά κύκλο
0
Εκπαιδευτές & Σύμβουλοι
0
Ώρες εκπαίδευσης
0
Ώρες συμβουλευτικής

Δημόσια Χρηματοδότηση


Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Πράξης «Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Επικοινωνία

Παρακάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Ομόνοιας 117, Καβάλα 65403

Τηλέφωνο

Ενημερωτικό Δελτίο

Εγραφτείτε στο ενημερωτικό δελτίο για νέα και ανακοινώσεις.